Current projects.

Gedachtenvormers / thoughtchapers

Wat zijn gedachtenvormers/thougtshapers

Gedachtenvormers:

Is een overvloed aan informatie die we dagelijks via verschillende kanalen naar ons hoofd geslingerd krijgen en die telkens ons gedacht beïnvloed, of het nu nieuw, oud, vals of alternatief is, we worden bijna gedwongen om constant ons gedacht te vormen, te vervormen of te veranderen.

Waarom: We leven nu eenmaal in een snel veranderende maatschappij waar het soms moeilijk is om te kunnen nadenken.Je zou het gevoel krijgen dat het nadenken stilaan wordt overgenomen...Er gaat te veel informatie rond die onze hersenen niet kunnen verwerken.Soms is het moeilijk om het juiste van het valse en het goede van het kwade te onderscheiden.

-

Thought shapers: 

Is an abundance of information that we get thrown at our heads every day through different channels and that always influences our thoughts, whether it is new, old, false or alternative, we are almost forced to constantly shape and distort our thoughts or to change.

Why: We live in a rapidly changing society where sometimes its difficult to think. You would get the feeling that thinking is gradually being taken over... There is too much information going around that our brains cannot process. Sometimes it is difficult to distinguish right from wrong and good from evil.

YOU DON'T OWN A FUCKING PALMTREE.

In ontwikkeling...